Rozstrzygnięto Konkurs na projekt pomnika „Bohaterskich Matek Sybiraczek”.

W piątek, 23 listopada ogłoszono wyniki postępowania konkursowego. 14 prac zostało złożonych zgodnie z regulaminem konkursu z zachowaniem anonimowości ich autorów i przedłożonych pod obrady Sądu Konkursowego obradującego w składzie:

  • Jarosław Perszko (art. rzeźbiarz, PB w Białymstoku) – Przewodniczący Sądu,
  • Marcin Minasz (Departament Urbanistyki UM w Białymstoku) – Zastępca Przewodniczącego,
  • Robert Kaja (art. rzeźbiarz, ASP w Gdańsku) – Sędzia Referent,
  • Małgorzata Niedzielko (art. rzeźbiarz, Liceum Plastyczne w Supraślu) – Sędzia,
  • Wojciech Śleszyński (historyk, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku) – Sędzia,
  • Tadeusz Chwiedź (Przewodniczący Związku Sybiraków w Białymstoku) – Sędzia,
  • Stanisław Ostaszewski (Departament Urbanistyki UM w Białymstoku) – Sędzia.

Na posiedzeniu w dniu 20 listopada rozstrzygnięto konkurs, a jego wyniki przedstawił przewodniczący Sądu Konkursowego prof. Jarosław Perszko.

Pierwszą nagrodę zdobyła praca Ryszarda Piotrowskiego oraz Katarzyny Piotrowskiej z Warszawy.

I Nagroda - Autorzy: Rzyszard Piotrowski, Katarzyna Piotrowska

W uzasadnieniu czytamy: „W ocenie Sądu Konkursowego praca prezentuje wysokie walory artystyczne, co w połączeniu z założeniami ideowymi w największym stopniu spełnia cel konkursu. Praca charakteryzuje się wysoką jakością opracowania wyrażającą się wspólną korelacją poszczególnych elementów pomnika. Ponadto sąd docenia subtelność w sposobie przekazania idei pomnika. Praca w komplementarny sposób łączy zalety artystyczne i ideowe, stając się pożądaną kreacją pomnika upamiętniającego Bohaterskie Matki Sybiraczki”.

Drugą nagrodę przyznano pracy Marcina Mielczarka oraz Magdaleny Walczak z Łodzi.

II Nagroda - Autorzy: Marcin Mielczarek i Magdalena Walczak

W uzasadnieniu czytamy: „Przyznano ją za niekonwencjonalne podejście do tematu upamiętnienia. Przyjęte w pracy założenia ideowe pozwoliły na uzyskanie metaforycznej formy interesującego rozwiązania, które integruje się z miejscem lokalizacji.

Sąd Konkursowy przyznał także trzy równorzędne wyróżnienia za prace: Grzegorza Witka, Aleksandry Biedki i Marka Biedki oraz Wiesława Bartłomieja Biełyszewa i Doroty Dziekiewicz-Pilich.

Wyróżnienie równorzędne: Autor Grzegorz Witek

Grzegorzowi Witkowi z Kobyłki za czystość przekazu idei oraz próbę odejścia od figuratywnego przedstawienia Matki Sybiraczki na rzecz formy uniwersalnej gloryfikującej jedność matki i dziecka. W pracy doceniono spójną, oryginalną formę rzeźby i postumentu.

Wyróżnienie równorzędne - Autorzy: Aleksandra Biedka i Marek Biedka

Aleksandrze Biedce i Markowi Biedce z Nowego Wiśnicza za klasyczną formę pomnika ukazującą poetyckie podejście do przedmiotu konkursu oraz wysokie walory artystyczne.

Wyróżnienie równorzędne - Autorzy: Wiesław Bartłomiej Biełyszew i Dorota Dziekiewicz-Pilich

Wiesławowi Bartłomiejowi Biełyszewowi oraz Dorocie Dziekiewicz-Pilich z Warszawy za ciekawe wykorzystanie motywu drogi w kompozycji pomnika i zagospodarowanie jego otoczenia. W pracy doceniono umiejętne osadzenie dynamicznie kształtowanej rzeźby pomnika.

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Białegostoku.

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt pomnika to kolejny, ważny etap budowy Muzeum Pamięci Sybiru. Po rozpoczęciu w kwietniu br. prac budowlanych, których efekty możemy obserwować przy ul. Węglowej w Białymstoku, w ubiegłym miesiącu ogłosiliśmy także przetarg na realizację wystawy stałej Muzeum. Koncepcja aranżacyjna wystawy została przygotowana przez firmę TEMPORA S.A., a celem ekspozycji jest ukazanie historii ludzi, którym przyszło żyć na Syberii i w Kazachstanie.

 

Do góry