Podpisano akt erekcyjny pod budowę Muzeum Pamięci Sybiru

W poniedziałek o godzinie 14:00 podpisano i poświęcono akt erekcyjny pod budowę nowego gmachu Muzeum Pamięci Sybiru instytucji inicjującej i prowadzącej badania naukowe oraz działania edukacyjne, dotyczące szeroko rozumianej tematyki syberyjskiej.

AKT EREKCYJNY

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

  

Pamiętając o nieopisanej tragedii polskich rodzin, które w latach 1940–1941 gwałtownie wyrwane z domów i gospodarstw, miast i wsi, w koszmarnych warunkach zostały przetransportowane tysiące kilometrów na Wschód, a tam rzucone na pastwę surowego klimatu i okrutnych oprawców, jak też o ofiarach wcześniejszych i późniejszych represji sowieckich oraz mając w pamięci polską obecność na bezkresnej Syberii, począwszy od XVIII wieku, wyrażamy wolę powołania Muzeum Pamięci Sybiru. Instytucja ta dbać będzie o zachowanie pamięci o ofiarach i zbrodniach, które sprawiły, że daleka Syberia zmieniła się w polskiej świadomości ze wspaniałej i bogatej krainy w okrutny Sybir – Nieludzką Ziemię.

Wmurowując niniejszy Akt Erekcyjny w fundamenty budynku, powstającego tuż obok miejsca, gdzie przed blisko 80 laty kompletowano ogromne transporty kolejowe, którymi wywożono naszych Rodaków w głąb Związku Sowieckiego, pragniemy zaświadczyć o silnym przekonaniu, że tylko kultywowanie pamięci o tamtych tragediach daje nadzieję na to, aby nie powtórzyły się one w przyszłości. Dlatego wyznaczamy powstającemu Muzeum zadanie badania i krzewienia wiedzy o syberyjskim dramacie, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Bowiem niemal wszystkie narody miały w nim udział.

 W obecności Sybiraków i ich rodzin, a także zebranych gości Akt Erekcyjny Muzeum Pamięci Sybiru podpisali:

  • Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup dr Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki,
  • Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Jakub, Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański,
  • W zastępstwie Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordiana Borejki, Pan Tadeusz Chwiedź, Prezes białostockiego oddziału Związku Sybiraków,
  • Pani Krystyna Nowakowska, Synowa Prezydenta Białegostoku Seweryna Nowakowskiego,
  • Dr hab. Wojciech Śleszyński, Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru,
  • Dr hab. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku.

Gościem specjalnym poniedziałkowej uroczystości była Krystyna Nowakowska – synowa ostatniego przedwojennego prezydent Białegostoku Seweryna Nowakowskiego, pełniącego swój urząd w latach 1934-1939 r. Swoim przemówieniu skierowanym do zgromadzonych wyraziła wdzięczność za pamięć o dokonaniach jej teścia dla rozwoju Białegostoku. Wyraziła także nadzieję, że dzięki takim instytucjom jak Muzeum Pamięci Sybiru historia polskich zsyłek na Sybir nie zostanie zapomniana.

„Niestety, nie poznałam osobiście mojego teścia, bo z moim mężem pobraliśmy się dopiero po wojnie, ale w naszym domu był kult tego człowieka. To był wielki człowiek i to, co zrobił dla Białegostoku, było wielkie. Niestety, do dziś nie wiemy, co się z nim stało i gdzie są jego prochy. Może kiedyś ta historia zostanie wyjaśniona”.

Uroczystość zakończyła się wmurowaniem tuby z aktem erekcyjnym w fundamenty gmachu oraz złożeniem podpisów w pamiątkowej księdze.

Do góry