Podpisanie umowy na budowę siedziby Muzeum

18 kwietnia 2018 r. w białostockim Centrum Aktywności Społecznej doszło do podpisania umowy na realizację kolejnego etapu budowy siedziby Muzeum Pamięci Sybiru. Dokument został parafowany przez prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego oraz Radosława Górskiego reprezentującego wykonawcę firmę Budimex SA. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor i pracownicy Muzeum Pamięci Sybiru, Sybiracy, władze lokalne oraz młodzież. Firma wyłoniona została w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Budimex SA przebuduje dawny magazyn wojskowy (o powierzchni ok. 3,1 tys. m2) na potrzeby nowoczesnej ekspozycji prezentującej zbiory Muzeum Pamięci Sybiru. Wybuduje także nową część (o powierzchni prawie 2,4 tys. m2) w formie zaplecza techniczno-administracyjnego. Koszt prac budowlanych to ponad 37,5 mln zł.

To jeden z najważniejszych momentów w historii Muzeum Pamięci Sybiru. Spotkanie otworzył specjalnie przygotowany przez zespół Muzeum film. Prezentuje nasze osiągnięcia, a także czekające nas wyzwania.

Tworzymy wystawę upamiętniającą trudne doświadczenie naszych dziadków i pradziadków. Ich wspomnienia, pamiątki, fotografie to fundament wystawy Muzeum Pamięci Sybiru, propagującej wśród odbiorców trzy kluczowe wartości: PAMIĘĆ, PRAWDĘ, PRZETRWANIE. Pragniemy uczynić je wspólnymi dla nas wszystkich zbudujmy razem Muzeum Pamięci Sybiru.

Do góry