Otwarto koperty z ofertami na wykonanie wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru

W siedzibie Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Branickiego 7 otwarto oferty złożone w ramach postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia i realizację wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru

Oferty złożyło 5 wykonawców: 

Informacji na temat nadesłanych ofert znajdują się pod linkiem:

http://sybir.um.bialystok.pl/zamowieniapubliczne/zamowieniapublicznepowyzej30tyseuro/dostawa-wyposazenia-i-realizacja-wystawy-stalej-muzeum-pamieci-sybiru.html

Instalacje artystyczne, modele, ekspozytory, gabloty, zabudowy ekspozycyjne, sprzęt i urządzenia AV oraz IT, kontent multimedialny (w tym słuchowiska, animacje, prezentacje i filmy) - to elementy, które mają stanowić szkielet wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej w Białymstoku.

Koncepcja aranżacyjna została przygotowana przez firmę TEMPORA S.A., która będzie pełnić nadzór autorski nad realizacją wystawy.

Wstępna aranżacja wystawy stałej przygotowana przez TEMPORA S.A.,

Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do góry