Otwarcie ofert do postępowania na „Zakup i zaprogramowanie systemu audioguide”

Pomimo trudnej sytuacji, jakość oraz ciągłość pracy w Muzeum Pamięci Sybiru pozostaje bez zmian. 

Codziennie stawiamy czoła kolejnym wyzwaniom związanym z intensywnymi pracami nad wystawą stałą. Możliwe jest to dzięki specyfice naszej aktualnej pracy oraz znaczącej elektronizacji wielu procesów, które wykonujemy zdalnie.

Za nami kolejny krok – tym razem nie wirtualny, a niezwykle realny. Dlatego też: choć z założenia publiczny, to z niewielką liczbą uczestników, z zachowaniem zasad związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dokonaliśmy otwarcia ofert do postępowania na „Zakup i zaprogramowanie systemu audioguide” w ramach projektu pn.: „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fot. Muzeum Pamięci Sybiru

Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany jest w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do góry