Ogłoszono konkurs na instalację artystyczną „Ludzie z lodu”

 

 

 

Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza artystów plastyków, pracowni artystycznych i firm zajmujących się projektowaniem obiektów małej architektury do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji projektowej instalacji artystycznej „Ludzie z lodu” w ramach wystawy stałej Muzeum.

Prace wykonane przez uczestników konkursu powinny prezentować autorskie rozwiązania przestrzenne upamiętniające osoby, które trafiły na Sybir. Propozycje projektowe zawarte w pracach konkursowych powinny wzbogacać wnętrza muzealne o dzieło artystyczne o charakterze oryginalnym, niepowtarzalnym i atrakcyjnym wizualnie, odpowiednio „osadzonym” w istniejącym kontekście sytuacyjnym.

Pula nagród w konkursie to 24 000 zł.

Na wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie czekamy do 11 lutego 2019 roku do godziny 15:00.

Prace konkursowe należy przesłać do 6 maja 2019 roku do godziny 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na 21 maja, a wyniki zostaną ogłoszone 24 maja 2019 roku

Szczegółowe informacje na temat konkursu:

http://sybir.um.bialystok.pl/zamowieniapubliczne/

Ogłoszenie konkursu na projekt instalacji „Ludzie z lodu” to kolejny, ważny etap budowy Muzeum Pamięci Sybiru. Po rozpoczęciu w kwietniu ubiegłego roku prac budowlanych, których efekty możemy obserwować przy ul. Węglowej w Białymstoku, w ubiegłym miesiącu rozstrzygnięty został konkurs na projekt pomnika „Bohaterskie Matki Sybiraczki”, a w grudniu ogłoszony został także przetarg na realizację wystawy stałej Muzeum.

 

Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany jest w ramach działania Ochrona dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Regulamin_konkursu.pdf

rozmiar: 12,94 MB PDF pobierz
Do góry