Ogłoszenie przetargu na budowę siedziby MPS

Rozpoczyna się drugi etap budowy Muzeum Pamięci Sybiru. W czwartek 21 grudnia 2017 r. miasto Białystok ogłosiło przetarg na realizację gmachu muzeum przy ulicy Węglowej. 

Od wykonawcy oczekuje się m.in. wybudowania nowej części placówki, przebudowania istniejącego magazynu i zagospodarowania terenu wokół muzeum. Ponadto zmodyfikowana zostanie istniejąca bocznica kolejowa i wybudowana infrastruktura techniczna: sieć ciepłownicza, energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Wykonawca ma także zagospodarować teren wokół muzeum i wybudować parkingi. Powyższe zadania stanowią drugi etap inwestycji, który powinien zostać zrealizowany do końca 2019 r.

W trakcie wcześniejszych działań zrealizowano już niezbędne prace rozbiórkowe oraz wykonano stan zerowy budynku – ściany piwnic wraz ze stropem. Koszt tych prac wyniósł ok. 2,4 mln zł. W ostatnim czasie nasze muzeum uzyskało także dotację unijną (ok. 6,8 mln zł) na wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia. Projekt ten zostanie zrealizowany w latach 2018-2020.

 

Do góry