Największy eksponat Muzeum Pamięci Sybiru wrócił już do Białegostoku!

Największy eksponat budowanego przy ul. Węglowej Muzeum Pamięci Sybiru wrócił już do Białegostoku!

Muzeum Pamięci Sybiru ma w swoich zbiorach wyjątkowy, potężny eksponat – dwuosiowy wagon towarowy rosyjskiej konstrukcji z 1892 r., tzw. tiepłuszkę. W takich wagonach wywożono polskich deportowanych w głąb Związku Sowieckiego. Ten bezcenny eksponat został w ubiegłym roku przetransportowany z Białegostoku do Malborka, gdzie przeszedł gruntowną renowację, a następnie do Łap, gdzie był bezpiecznie przechowywany.

Dzisiaj został przewieziony na teren budowy Muzeum Pamięci Sybiru. Umieszczony w głównym gmachu Muzeum wagon będzie symboliczną bramą, przez którą przechodzić będą wszyscy zwiedzający.

Cieszymy się, że „tiepłuszka” jest znowu z nami. To wyjątkowa chwila w historii Muzeum Pamięci Sybiru. Dzisiejszy transport to kolejny, ważny etap przybliżający nas do zakończenia budowy tej ważnej dla naszego regionu inwestycji.

 

Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do góry