Prace nad instalacją artystyczną „Ludzie z lodu”

Budowa wystawy stałej to priorytetowe zadanie Muzeum Pamięci Sybiru, które ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Jednym z elementów powstającej wystawy będzie instalacja artystyczna „Ludzie z lodu”, która stanie w centralnym punkcie Muzeum. 

Autorką koncepcji projektowej powstającej instalacji jest Martyna Pająk. Jej praca została doceniona w ogłoszonym w 2019 roku konkursie. Poznanianka otrzymała pierwszą nagrodę i zaproszenie do negocjacji. Rozmowy na temat szczegółów dotyczących projektu rozpoczęły się już na początku roku. Podczas niedawno przeprowadzonych negocjacji, artystka ostatecznie została wyłoniona jako wykonawca instalacji i zobowiązała się do jej wykonania do końca października tego roku. Instalacja artystyczna „Ludzie z lodu” znajdzie się w części wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru, która będzie poświęcona deportowanym na Sybir. 

Instalacja ma zachęcić do zatrzymania się w trakcie zwiedzania wystawy i dłuższej refleksji nad losami zesłańców. „Ludzie z lodu” to sylwetki zatrzymane w czasie, a inspiracją do ich powstania były lodowe stalagmity. Dopełnieniem mają być spadające krople stanowiące symbol upływającego czasu. Instalacja ma symbolizować ból i cierpienie, z którym zmagali się ludzie zesłani na Sybir. 

Zapraszamy do sprawdzenia działalności artystki na jej oficjalnej stronie internetowej – http://martynapajak.pl/

Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany jest w ramach działania Ochrona dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do góry