Drewniane stelle na wystawie stałej

Każdego dnia, w Muzeum Pamięci Sybiru, na powstającej wystawie stałej pojawiają się nowe elementy. Budowane są poszczególne sale, montowane kioski multimedialne, czy gabloty. Całość jest dopracowywana w najdrobniejszych szczegółach, by jak najszerzej pokazać zwiedzającym tematykę dotyczącą zarówno zsyłek XIX-wiecznych, czasów pierwszej wojny światowej, dwudziestolecia międzywojennego aż po cztery wielkie deportacje i zsyłki powojenne.

Na utrzymanym w ciemnych kolorach parterze opracowywane są drewniane stelle, które układają się w długą kolumnadę, przypominającą pochody ludzi, przemieszczających się do odległego punktu na horyzoncie. Stelle te umożliwią zwiedzającym zapoznanie się z sylwetkami Sybiraków i wysłuchanie ich historii, przeżyć i wspomnień. W nagraniach wykorzystano autentyczne relacje mówione przez osoby, które doświadczyły Syberii lub Kazachstanu.

---

Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do góry