Informacja o dofinansowaniu | Muzeum Pamięci Sybiru

Informacja o dofinansowaniu

Realizacja projektu pn.: „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru”.

Przejdź do treści
image.png

Muzeum Pamięci Sybiru informuje, że w oparciu o umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0082/17-00 z dnia 28 grudnia 2017 r. przystąpiło do realizacji projektu pn.: „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” nr POIS.08.01.00-00-0082/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Cele projektu

Celem nadrzędnym projektu było polepszenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki.

Cele bezpośrednie projektu:

 • wzrost atrakcyjności oferty turystyczno-kulturowej Białegostoku, Podlasia i kraju,
 • poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego,
 • poprawa stanu technicznego infrastruktury kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego.

Planowane efekty

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowo powstałej ekspozycji stałej pozwolił na rozszerzenie działalności kulturalnej Muzeum Pamięci Sybiru i umożliwił, dzięki niestosowanym dotychczas środkom przekazu, prezentację zgromadzonych zbiorów według światowych standardów. W wyniku realizacji inwestycji stworzona została nowoczesna, atrakcyjna przestrzeń ekspozycyjna, której towarzyszyć będzie bogaty program kulturalno-edukacyjny (m.in. w formie interaktywnej i multimedialnej), skierowany do szerokiej publiczności – indywidualnych zwiedzających, grup zorganizowanych, grup warsztatowych, grup biorących udział w lekcjach muzealnych.

Unikatowa ekspozycja stała wyposażona dzięki realizacji projektu, pod względem koncepcji wystawienniczej, sposobu prezentacji treści w ramach multimediów i ekspozycji artefaktów, stanie się jedną z głównych atrakcji muzealnych Białegostoku, regionu i kraju. Część eksponatów i świadectw udostępniona została po raz pierwszy, a dzięki zakupionemu wyposażeniu została odpowiednio wyeksponowana zwiedzającym.

Powstanie nowoczesnej i atrakcyjnej ekspozycji zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru daje szansę na stworzenie unikalnego na mapie Polski miejsca dla prezentacji i upowszechniania wartości dziedzictwa narodowego i kulturowego.

Wartość projektu

Koszt całkowity projektu  12 994 322,30 zł,
w tym wkład Funduszy Europejskich  6 783 630,07 zł.

Realizacja projektu zakończyła się 30 kwietnia 2021 r.

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Muzeum Pamięci Sybiru w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań.

W związku z realizacją projektu „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru”  udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy związane z realizacją projektu „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru”:

 • Wykonawca wystawy stałej – 19 czerwca 2019 roku podpisano umowę z firmą Deko-Bau Sp. z o. o. na dostawę wyposażenia i realizację wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru.
 • Wykonanie rzeźby symbolicznej stanowiącej element trwałego wyposażenia ekspozycji – 11 maja 2020 roku podpisano umowę z Martyną Pająk na wykonanie i montaż instalacji artystycznej „Ludzie z lodu”.
 • Zakup i zaprogramowanie systemu audioguide – 16 kwietnia 2020 r. podpisano umowę z firmą MOVITECH Ł. Marzec i wspólnicy Sp. j. na dostawę systemu audioguide wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru.
 • Zakup sprzętu do pomieszczeń do działalności kulturalnej i warsztatowej oraz obsługi wystawy – 10 sierpnia 2020 r. podpisano umowę z firmą Wilanka Sp. z o.o. na dostawę sprzętu komputerowego.
 • Zakup wyposażenia pomieszczeń do działalności kulturalnej i warsztatowej – 9 września podpisano umowę z firmą ARTFORM Ewa Lorenc na dostawę mebli.
 • Zakupienie i zaprogramowanie systemu biletowego – 29 września 2020 r. podpisano umowę z firmą Vector Software Sp. z o.o. na dostawę i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów.
 • Zakup przewodnika multimedialnego – 18 listopada 2020 roku podpisano umowę z firmą TDC Polska Sp. z o.o. na dostawę systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru.
 • Działania informacyjne i promocyjne – 28 lutego 2020 r. popisano trzy umowy na realizację działań informacyjno-promocyjnych: z firmą Empem OOH Jurczewski, Fiedorowicz Sp. j. na wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych, z firmą Interprima Sp. z o.o. Sp. k. na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w Internecie, z firmą APLAN MEDIA Sp. z o.o. na przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboard.

Masz pytania?

85 672 36 01

poniedziałek – piątek: 7:30-15:30

sekretariat@sybir.bialystok.pl

Sklep Odwiedź nasz sklep i sprawdź najnowsze publikacje Muzeum Pamięci Sybiru. Wejdź do sklepu