Muzeum w Przestrzeni Miejskiej

Muzea przeszły w ostatnich dekadach gruntowną transformację. Zamknięte przestrzenie, tradycyjne gabloty i obszerna lista zakazów dla zwiedzających powoli odeszły do lamusa. Do muzeum „wkradła się” nowoczesność.

Idąc w kierunku zaspokojenia potrzeb społecznych, muzea stanęły przed zadaniem dostarczenia odbiorcy przyjemności zwiedzania. Przyjemne wrażenia miały wynikać z mile spędzonego czasu, pozytywnych wrażeń oraz świadomości uczestnictwa w kulturalnej rozrywce. W odpowiedzi na te oczekiwania muzea proponowały odbiorcom instalacje i happeningi, które wymagały przearanżowania przestrzeni wystawienniczej. Widz przeobraził się w uczestnika – bardzo ważny, często niezbędny element eventu. Kultura zaczęła „dziać” się w przestrzeni publicznej i wciągać nowych odbiorców. Wydobywane z muzealnych magazynów eksponaty nabierały nowego znaczenia w konkretnym kontekście miejskim. O wartości prezentowanej ekspozycji zaczęło decydować wydarzenie i przestrzeń, które na łączyły autorów prezentacji i lokalną społeczność.

W XXI w. instytucje muzealne poszukują zupełnie nowych form komunikacji z odbiorcą. Autorzy i kuratorzy nowopowstających wystaw proponują nowe formuły ekspozycyjne. Przestrzeń miejska stwarza możliwości, które należy odkrywać i wykorzystywać.

Skwery, hale, szkoły, kościoły, markety, instytucje – w tych miejscach chcemy spotykać się z naszymi odbiorcami. Zaplanowaliśmy realizację licznych wystaw plenerowych upamiętniających wydarzenia i projekty związane z zagadnieniem Sybiru oraz problematyką dotyczącą ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, ale… nie tylko.

Do góry