Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

Historia Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru sięga 2000 roku, kiedy to przeszedł on po raz pierwszy ulicami Białegostoku. W pierwszym marszu wzięło udział ponad 6000 osób. Byli to głównie Sybiracy, młodzież szkolna, harcerze i kombatanci. Uczestnicy chcieli w ten sposób zamanifestować pamięć o ofiarach deportacji.

W Marszu uczestniczyli m. in.: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Marszałkowie Sejmu i Senatu oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, władze samorządowe Białegostoku i Województwa. Obecnie w Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru bierze udział ponad 13000 osób, w tym liczni goście z zagranicy. Przyjeżdżają Polacy z Litwy, Estonii, Łotwy, Białorusi, Anglii, Kanady, a nawet z Australii i Nowej Zelandii. Dotychczas uroczystościom marszowym towarzyszyły następujące hasła: W hołdzie Matkom Sybiraczkom; Gen. Władysław Anders – żołnierz, polityk, patriota, więzień NKWD; Dzieci – Zesłańcy Sybiru; Sybirak – Tułacz – Żołnierz; Wracamy do ciebie, Polsko; Ważne rocznice; Sybiracy – zwycięzcy spod Monte Cassino; Koniec wojny 1945-1989 Nowe Zniewolenie; Nauczyciele Polscy – Zesłańcy Sybiru, Ojczyzna w naszych sercach i pamięci.

Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru stał się tradycją w kalendarzu wrześniowych wydarzeń kulturalnych Białegostoku. Uczestnicy składają hołd pamięci zesłańcom Sybiru, zarówno tym, którzy przeżyli tragiczne lata na zesłaniu, jak i tym, którzy na zawsze pozostali na nieludzkiej ziemi.

Do góry