1937 – rocznicowy happening

- Co tu się dzieje?

- Zapraszamy Przechodniów do wspólnego ułożenia cyfry 1937 – jest to data wyznaczająca początek „operacji polskiej”.

- Co to było?

- „Operacja polska” była pierwszą z masowych akcji represyjnych NKWD skierowanych przeciwko konkretnym grupom etnicznym. Rozpoczęta została wydaniem rozkazu nr 00485 przez Nikołaja Jeżowa w dn. 11 sierpnia 1937 r. Na jego mocy dokonywano aresztowań osób oskarżonych o działalność szpiegowską i dywersyjną. Aresztowano ponad 140 tys. osób, 110 tys. z nich zostało rozstrzelanych.

- Co muszę zrobić?

- Proszę umieścić „cegiełkę”, na jednej z cyfr.

- Co to za „cegiełki”?

- Każda cegiełka symbolizuje 1000 osób zamordowanych przez NKWD w latach 1937-1938. Przygotowaliśmy 110 „cegiełek” do ułożenia daty 1937. To próba zobrazowania skali tragedii „operacji polskiej”.

Te i inne pytania stawiali sobie i nam w czwartkowe popołudnie (10 sierpnia 2017 r.) mieszkańcy naszego miasta, a także odwiedzający je turyści. W wigilię 80. rocznicy rozpoczęcia „operacji polskiej” podpisaniem rozkazu 00485 przez Nikołaja Jeżowa 11 sierpnia 1937 r., Muzeum Pamięci Sybiru zorganizowało na Rynku Kościuszki happening. Wydarzenie zainaugurował sygnał trąbki „Słuchajcie wszyscy” i „Śpij kolego”. Pracownicy i wolontariusze zapraszali przechodniów do wspólnego ułożenia z „cegiełek” symbolicznej daty 1937. Przy dźwiękach „Ciszy” oddaliśmy hołd ofiarom „operacji polskiej”.

Happening to jedno z wydarzeń towarzyszących rocznicowej wystawie „Operacja polska” NKWD 1937-1938.

Do góry