"Sybir – Niepodległa – Piłsudski. Pamięć Sybiru w Niepodległej" - otwarcie wystawy

Wystawa „Piłsudski – Niepodległa – Sybir. Pamięć Sybiru w Niepodległej” została oficjalnie zainaugurowana w samo południe 7 września 2017 r. Na Rynku Kościuszki zebrali się przedstawiciele władz miejskich i państwowych, białostoczanie, uczniowie Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych oraz pracownicy Muzeum Pamięci Sybiru. Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński, który wprowadził zebranych w tematykę wystawy. Po powitaniu krótkie przemówienia wygłosił poseł na Sejm RP Dariusz Piontkowski: „Znamy przede wszystkim historię zesłań sowieckich, dzisiaj mamy okazję przypomnieć o wywózkach z czasów carskich…” . Gospodarz – wiceprezydent miasta Białegostoku Przemysław Tuchliński nie krył radości, że w przededniu XVII Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru uroczyście otwierana jest wystawa łącząca tematykę niepodległościową i sybiracką.

Wystawę „Piłsudski – Niepodległa – Sybir. Pamięć Sybiru w Niepodległej” można oglądać na Rynku Kościuszki do końca września.

Do góry