„Operacja polska” NKWD 1937-1938 – otwarcie wystawy na Rynku Kościuszki w Białymstoku

„Operacja polska” NKWD 1937-1938 to wystawa Muzeum Pamięci Sybiru, której uroczyste otwarcie odbyło się 11 sierpnia na Rynku Kościuszki przed Katedrą. Jest to ekspozycja rocznicowa, prezentowana po 80 latach od wydania rozkazu nr 00485 w celu upamiętnienia osób ofiar „operacji”.

Zwiedzających zgromadzonych wokół ekspozycji powitał dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru dr hab. Wojciech Śleszyński. W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział m.in. wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, poseł Robert Tyszkiewicz, prezes Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, historyk prof. Mikołaj Iwanow oraz koordynator wystawy Monika Szarejko.

Początki represji datujemy na lata 1934-1935 - wówczas rozpoczęły się zsyłki do Kazachstanu. To ważne wydarzenie, gdyż dotknęło bezpośrednio osoby narodowości polskiej. Spośród 700 tys. Polaków żyjących na terenie ówczesnego Związku Sowieckiego, ponad 140 tys. zostało aresztowanych, 130 tys. osądzonych, a ponad 110 tys. zabito strzałem w tył głowy - przypomniał dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru.

Do obowiązku poszukiwania prawdy i przywileju upamiętniania ofiar „operacji polskiej” odnieśli się w swoich wystąpieniach wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki i poseł Robert Tyszkiewicz.

Tragedię, która dotknęła naród polski, musimy znać! – apelował do zgormadzonych na Rynku Kościuszki Tadeusz Chwiedź.

Prof. Mikołaj Iwanow wyjaśnił klucz działania aparatu represji w drugiej połowie lat 30. XX w. obrazowym porównaniem: Być Polakiem w Związku Sowieckim wówczas to jak być Żydem w III Rzeszy.

Do góry