Wydawnictwa

Działalność wydawnicza Muzeum Pamięci Sybiru to:

  • publikacja tekstów pokonferencyjnych,
  • monografie,
  • katalogi,
  • popularnonaukowe czasopismo „Magazyn Muzeum Pamięci Sybiru – Sybir”.

W 2017 r. ukaże się pierwszy numer popularnonaukowego czasopisma „Magazyn Muzeum Pamięci Sybiru – Sybir”. Skierowane ono będzie do wszystkich miłośników historii. Tematyka magazynu obejmie kwestie związane z zagadnieniem Sybiru oraz problematyką dotyczącą ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współtworzenia „Magazynu Muzeum Pamięci Sybiru – Sybir”.

Kontakt:

tel. +48 795 650 800

Do góry