Kresy

 • cat

  Marchlewszczyzna i Dzierżyńszczyzna – polski eksperyment w Związku Sowieckim

  Ilustracja do artykułu rys2.jpg

  W wyniku podziału ustanowionego przez granicę ryską, zarówno w ukraińskiej, jak i w białoruskiej republice socjalistycznej pozostała duża grupa ludności polskiej.

  Więcej
 • cat

  I wojna światowa na dawnych ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego

  Ilustracja do artykułu 2a. Baranowicze, The Great War period - German occupation.jpg

  Stosunki społeczno-polityczne na dawnych ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego weszły z nową fazę wraz z wybuchem I wojny światowej. Co prawda w pierwszym roku działań militarnych nie nastąpiły żadne decydujące zmiany, ale już latem 1915 roku wraz z rozpoczęciem ofensywy przez armię niemiecką sytuacja uległa diametralnemu przewartościowaniu.

 • cat

  Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 roku. Traktat ryski

  Ilustracja do artykułu rys 2.jpg

  Wybuch Rewolucji Październikowej w 1917 roku i koniec I wojny światowej w listopadzie 1918 roku zapowiadał duże zmiany polityczno-społeczne w Europie Wschodniej w porównaniu do XIX wieku.

  Więcej
 • cat

  Czy możliwe było powstanie Polskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej?

  Ilustracja do artykułu A Soviet poster, 1939-1941.png

  Polityka narodowościowa prowadzona w latach 1939-1941 na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej zajętych po 17 września 1939 roku przez Armię Czerwoną, w swojej zasadniczej formie nie odbiegała od ogólnie przyjętych zasad w Związku Sowieckim. Jednak ze względu na specyfikę terenu i zmieniającą się sytuację międzynarodową w różnych okresach władze kładły nacisk na różne jej elementy. Szczególnie polityka w stosunku do Polaków na Kresach Wschodnich uzależniona była w dużej mierze od sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej w latach 1939-1941.

Do góry