Centrum Badań Naukowych - Wschód

Celem prowadzonej w ramach Centrum Badań Naukowych Wschód działalności naukowej i popularnonaukowej jest odkrywanie i upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką zesłań, deportacji i losów Polaków na Sybirze oraz warunków życia społeczności polskiej na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Zakres chronologiczny podejmowanych działań naukowych dotyczy okresu od XVII wieku do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem czasów II wojny światowej i dziejów czterech wielkich deportacji z lat 1940-1941.

Zadaniem zespołu tworzącego Centrum Badań Nauk Wschód jest inicjowanie cyklu różnorodnych, ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć naukowych, mających na celu ukazanie całego spektrum złożonej tematyki zesłań. Zamierzone cele badawcze planuje się osiągnąć poprzez aktywizację badań archiwalnych, bibliotecznych, gromadzenie relacji, a także organizację konferencji, seminariów i muzealnych sesji naukowych.

W ramach prac prowadzonych przez pracowników działu naukowego, publikowane będą wydawnictwa naukowe: monografie, opracowania źródeł, zbiory relacji. W 2017 roku zapoczątkowane zostanie wydawanie, w formie popularno-naukowej, zeszytów Muzeum Pamięci Sybiru. Wschód, które w przystępnej i atrakcyjnej pod względem graficznym formie, popularyzować będą wiedzę o polskich losach na Sybirze oraz na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej.

Do góry