Wykład dr. Marcina Zwolskiego podczas obchodów 78. Rocznicy wywózki 10 lutego 1940 roku w Sokółce

To budujące, że pamiętając o tragicznych wydarzeniach sprzed 78 lat nie jesteśmy sami. Cieszymy się, że możemy włączać się do obchodów organizowanych przez inne instytucje i stowarzyszenia. Na zaproszenie Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej i Burmistrz Sokółki Pani Ewy Kulikowskiej Muzeum Pamięci Sybiru uczestniczyło w uroczystościach zorganizowanych 11 lutego 2018 roku w Sokółce. Przed oficjalnym złożeniem kwiatów przy Pomniku Sybiraków Stowarzyszenie Grupa Wschód z Białegostoku przedstawiło przejmującą inscenizację autentycznych wydarzeń związanych z deportacją jednej z sokólskich rodzin.

Komentarz naukowy do wydarzenia stanowił wykład przygotowany przez Kierownika Działu Naukowego Muzeum Pamięci Sybiru - dr. Marcina Zwolskiego. Prelegent przypomniał agresję Związku Sowieckiego na Polską oraz jej konsekwencje. „Lista osób przeznaczonych do wywózki rosła lawinowo, a na początku stycznia 1940 roku zdecydowano o jej rozszerzeniu o pracowników służby leśnej. Leśnicy byli niebezpieczni ze względu na przeszkolenie w posługiwaniu się bronią, znajomość lasów, które w warunkach wojennych stają się zwykle ostoją partyzantki i wszelkiej działalności konspiracyjnej. Do wywózki kwalifikowano nie tylko osadników i leśników, ale także ich rodziny” – relacjonował pracownik Muzeum.

Pamięć o rocznicy pierwszej masowej wywózki wśród mieszkańców Sokółki Muzeum Pamięci Sybiru podtrzymuje poprzez wystawę „Sybir ich połączył”. Ekspozycję można było oglądać w przestrzeni miejskiej do końca lutego br.

Zdjęcia prezentujemy dzięki uprzejmości portali iSokolka.eu oraz SokolkaTV

Do góry