Panel dyskusyjny „Więzienna codzienność w sowieckich systemach obozowych”

Prowadzenie badań dotyczących sowieckiego systemu represji to jedno z kluczowych zadań, stojących przed historykami. Muzeum Pamięci Sybiru zadanie to ma wpisane w misję swojej działalności. Jedynie współpraca i otwarty dialog z naszymi rosyjskimi partnerami przybliżą nas do prawdy.  Zapraszamy na panel dyskusyjny pod tytułem „Więzienna codzienność w sowieckich systemach obozowych”, w którym obok historyków polskich będą uczestniczyć także badacze z Rosji. Celem spotkania jest prezentacja najnowszych ustaleń naukowych w tej trudnej i bolesnej tematyce.

Obrady rozpoczną się w poniedziałek 6 listopada o godzinie 11:00 w audytorium Książnicy Podlaskiej przy ul. Skłodowskiej 14A w Białymstoku.

Wydarzenie jest częścią konferencji naukowej „Zwycięzcy i zwyciężeni – więźniowie obozów sowieckich”.

Współorganizatorzy:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim - Wydział Filologiczno-Historyczny, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

 

Dokumenty do pobrania

zaproszenie i program.pdf

rozmiar: 2.59 MB PDF pobierz
Do góry