Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRS 1917-1988 - panel dyskusyjny

Paneliści: ks. prof. Roman Dzwonkowski oraz ks. prof. Tadeusz Krahel

13 grudnia 2017 r. godz. 15.00

Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Henryka Sienkiewicza 26

Sowieccy decydenci od początku istnienia ZSRS przystąpili do agresywnej działalności antywyznaniowej. Ich celem było wyrugowanie wiary z życia wszystkich mieszkańców imperium sowieckiego. Szczególnego rodzaju represje dotknęły osoby duchowne, które traktowano jako najgroźniejszych przeciwników systemu. Wbrew usiłowaniom władzy komunistycznej wiara trwała i rodziły się powołania kapłańskie.

O losach księży katolickich, pełniących swą misję w czasach sowieckich już 13 grudnia 2017 r. w Muzeum Pamięci Sybiru opowiedzą wybitni znawcy tematyki: ks. prof. Roman Dzwonkowski oraz ks. prof. Tadeusz Krahel.

Ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski urodził się 30 listopada 1930 r. w Dzwonku (pow. ostrołęcki). W 1945 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i rozpoczął nowicjat w Ołtarzewie. Z wykształcenia jest socjologiem, z tytułem profesora nauk społecznych. Specjalizuje się w historii Kościoła Katolickiego z ZSRR. Jest prekursorem badań tematyki duchowieństwa na dawnych Kresach Wschodnich i II RP.

Ks. prof. Tadeusz Krahel urodził się 24 września 1937 r. w Zwierzyńcu Wielkim (pow. sokólski). Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 r. Po studiach doktoranckich w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał stopień doktora w zakresie historii Kościoła. Znawca dziejów archidiecezji wileńskiej, historii polskich parafii oraz losów polskich księży i zakonników na Kresach.

Do góry