Kresy

 • cat

  Bagna Polesia

  Ilustracja do artykułu Poleskie jezioro.JPG

  Najprostsze skojarzenie związane z Polesiem to oczywiście bagno. Polesie to bagna. Tak było w przeszłości, jeszcze w okresie międzywojennym, a jak jest dzisiaj?

 • cat

  Czy możliwe było powstanie Polskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej?

  Ilustracja do artykułu A Soviet poster, 1939-1941.png

  Polityka narodowościowa prowadzona w latach 1939-1941 na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej zajętych po 17 września 1939 roku przez Armię Czerwoną, w swojej zasadniczej formie nie odbiegała od ogólnie przyjętych zasad w Związku Sowieckim. Jednak ze względu na specyfikę terenu i zmieniającą się sytuację międzynarodową w różnych okresach władze kładły nacisk na różne jej elementy. Szczególnie polityka w stosunku do Polaków na Kresach Wschodnich uzależniona była w dużej mierze od sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej w latach 1939-1941.

 • cat

  Pińsk

  Ilustracja do artykułu IMGP2074.JPG

  Pińsk stolica zachodniego Polesia. W II Rzeczypospolitej w momencie powołania województwa poleskiego, to właśnie Pińsk wyznaczony został na stolicę administracyjną. W rzeczywistości nigdy jednak nią nie został, a tymczasowo ulokowane urzędy w Brześciu faktycznie przetrwały tam aż do wybuchu wojny.

 • cat

  Twierdza Brześć - bohater Związku Sowieckiego

  Ilustracja do artykułu IMGP0390.JPG

  Twierdza Brześć jest samodzielnym systemem umocnień ulokowanym obok właściwego miasta Brześć. Choć tak w rzeczywistości to znajduje się w samym jego centrum, a precyzyjnej w miejscu centrum historycznego miasta.

Do góry