Idea Powstania

Tworzone w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru to nie tylko polska, ale również europejska instytucja inicjująca i prowadząca badania naukowe oraz działania edukacyjne, dotyczące szeroko rozumianej tematyki syberyjskiej. Ideą powstania Muzeum jest ukazanie Sybiru w każdym wymiarze, zaczynając od XVII wieku, poprzez XIX-wieczne popowstaniowe zsyłki aż po okres XX-wiecznej rozbudowy systemu sowieckiego. Celem tworzonej ekspozycji jest ukazanie dziejów konkretnych osób i towarzyszących im przeżyć poprzez odpowiednio wybrane eksponaty. 

Muzeum ma nie tylko zachować, ale również przekazać przyszłym pokoleniom pamięć o doświadczeniach Sybiru jako symbolu carskich i stalinowskich represji oraz przybliżyć dzieje społeczności na dawnych ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej.

Do góry