Znamy oferentów zainteresowanych budową Muzeum Pamięci Sybiru

15 marca 2018 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu na „Budowę Muzeum Pamięci Sybiru – etap II”. Poznaliśmy oferty siedmiu wykonawców zainteresowanych budową Muzeum. Z jednym z nich zostanie podpisana umowa. Najniższą kwotę zaproponował Budimex S.A. – 37 mln 500 tys. zł, najwyższą STRABAG Sp. z.o.o. – prawie 45 mln zł.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Do góry