Rozpoczynamy budowę Muzeum Pamięci Sybiru!

13 marca 2017 r. władze miasta ogłosiły przetarg na kolejny etap budowy placówki. Rok 2016 zakończył tzw. etap zerowy. Za kwotę ok. 2 mln złotych uporządkowano teren, rozebrano tory kolejowe, usunięto asfalt i bruk, zrobiono podpiwniczenia. Aktualnie rozpoczynamy etap pierwszy - stan surowy budynku. Działania mają objąć budowę nowego zaplecza administracyjno-technicznego i przebudowę magazynów wojskowych na Węglówce na potrzeby ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru. Powierzchnia obu budynków zajmie ok. 6 tys. m2.
Inwestycja wraz z ekspozycją stałą powinny zostać oddane do użytku w 2020 roku.
To dobra wiadomość zwłaszcza dla środowiska Sybiraków. Cierpliwie czekają oni na otwarcie placówki, która chroniłaby pamięć o ich losach, przekazywałaby wiedzę o zsyłkach i deportacjach na Sybir, a także była ośrodkiem badań naukowych i nowoczesną placówką edukacyjno-wystawienniczą. Jedyną o takim charakterze w województwie podlaskim i Polsce.

Do góry