Dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonanie wystawy Muzeum Pamięci Sybiru

Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości blisko 6,8 mln.

Muzeum Pamięci Sybiru wniosek do konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 złożyło w maju br. W projekcie przedstawiono i uzasadniano potrzebę budowę wystawy oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej w nowej siedzibie przy ul. Węglowej. Konkurs organizowany został w ramach VIII osi priorytetowej – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Ciężką zespołową pracę nad wnioskiem i półroczne oczekiwanie na wyniki wynagrodziła nam koperta zawierająca decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu dofinansowania.

Zadania projektowe mają być realizowane w latach 2018-2020.

Powierzchnia zabudowy budynku, w którym zlokalizowana zostanie ekspozycja wnosi 3705,15m2, zaś powierzchnia użytkowa (razem z ciągami komunikacyjnymi i powierzchnią techniczną i pomocniczą) - 5458,70 m2. Przestrzeń przeznaczona na prowadzenie działalności kulturalnej, na której instalowane będą sprzęt i wyposażenie wyniesie 2361,90m2.

Jednym z podstawowych wymagań stawianych przez odbiorów nowoczesnym placówkom kultury jest multimedialność w szerokim znaczeniu tego słowa. W ramach realizacji wystawy zaplanowano zakup szeregu urządzeń i rozwiązań informatycznych służących do multimedialnych prezentacji treści oraz budowania przekazu emocjonalnego. Przewidziano także zakup prezentacji (projekcji) audio i wideo, które stanowiących integralny element wystawy.

Dla stworzenia zgodnego z oczekiwaniami współczesnego odbiorcy standardu obsługi, w projekcie uwzględniono zakup sprzętu i wyposażenia, przydatnego do realizacji programu kulturalno-edukacyjnego.

Nowo powstająca wystawa przy ul. Węglowej będzie prezentować jedyną w Polsce kolekcję świadectw i unikalnych pamiątek związanych z Sybirakami, będzie także wizytówką jedynego w kraju Muzeum poświęconego w całości tematyce Sybiru i migracji.

Dziękujemy Departamentowi Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku za pomoc w zorganizowaniu konferencji prasowej, a naszym zaprzyjaźnionym mediom za niezawodne przybycie.

Na zdjęciach: Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Urszula Mirończuk.

Do góry