Kontakt

  Muzeum Pamięci Sybiru  
ul. Henryka Sienkiewicza 26
15-092 Białystok

Sekretariat tel. +48 795 650 800
e-mail: sekretariat@sybir.bialystok.pl
www.sybir.bialystok.pl 
www.facebook.com/muzeumpamiecisybiru

  Dział Edukacji i Promocji  
tel. +48 795 650 802

  Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów  
tel. +48 795 650 760

Zwracamy się z gorącym apelem o przekazywanie do Muzeum Pamięci Sybiru pamiątek, wspomnień oraz innego typu materiałów związanych z syberyjskimi losami mieszkańców ziem polskich.

Wszystkie materiały, które trafiają do naszego muzeum są rejestrowane, segregowane i przygotowywane do udostępnienia. Dzięki temu losy Państwa rodzin nie odchodzą w zapomnienie. Stają się dla nas inspiracją i podstawą działania. Muzeum wykorzystuje przekazane przez Państwa pamiątki przy organizacji wystaw, zajęć edukacyjnych, czy różnorodnych publikacji. Zbiory udostępniane są również badaczom i dziennikarzom zajmujących się popularyzacją wiedzy na temat dziejów polsko-syberyjskich.

Wszystkim dotychczasowym darczyńcom dziękujemy za okazane zaufanie!

Wspólnie budujemy Muzeum Pamięci Sybiru!

  Dział Naukowy: Centrum Badań Naukowych Wschód  
tel. +48 795 650 885

  Dział Wystaw  
tel. +48 795 650 860

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie wypożyczania ekspozycji czasowych i plenerowych oraz współpracy w zakresie wystawiennictwa. Wystawy przygotowane przez Muzeum udostępniamy bezpłatnie.

Do góry