Historia

Idea powstania w Białymstoku ośrodka upamiętniającego wiedzę o dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej oraz pamięci o traumie zesłań syberyjskich narodziła się już na początku lat 90. XX wieku. W ramach Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Białymstoku powstała Sekcja Dziejów Dawnych Ziem Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Próbę całościowej dokumentacji zesłań i wywózek podjął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku. Wielkowątkowe badania prowadzone były również w ramach prac naukowych w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku. W 1998 roku powstała przy Kościele Ducha Świętego w Białymstoku izba pamięci poświęcona tragedii osób wywiezionych na Sybir.

Koncepcja samodzielnej placówki miejskiej zajmującej się zesłaniami zaczęła nabierać kształtu wraz z pierwszymi pomysłami budowy w Białymstoku samodzielnego Muzeum Pamięci Sybiru.

2010 – powołanie w ramach Muzeum Wojska w Białymstoku Działu Badań Zsyłek i Deportacji, który w 2013 roku przekształcony został w Oddział Muzeum Wojska w Białymstoku

2010 – wydzielenie przez władze miejskie Białegostoku 2-hektarowej działki z kompleksu przedwojennych magazynów wojskowych z przeznaczeniem na budowę przyszłego Muzeum Pamięci Sybiru

2012 – opracowanie dokumentacji projektowej Muzeum Pamięci Sybiru, wykonanej przez zespół pod kierownictwem architekta Jana Kabaca

2014 – wyłonienie zwycięskiego projektu TEMPORY w konkursie na przygotowanie scenariusza i aranżacji wystaw w projektowanym Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej

2015 – przygotowanie dokumentacji inwestycji w związku z budową siedziby Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej

30 VIII 2016 – otwarcie Centrum Edukacyjno–Wystawienniczego Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

30 IX 2016 – ogłoszenie przez władze miasta przetargu na wykonanie stanu zerowego nowego budynku Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej

24 X 2016 – podjęcie przez Radę Miasta Białystok uchwały w sprawie projektu statutu Muzeum Pamięci Sybiru

31 XII 2016 – zakończenie robót budowlanych etapu I – wykonanie stanu zerowego (prace rozbiórkowe, w tym rozbiórka torów kolejowych kolidujących z budową, usunięcie istniejących nawierzchni z asfaltu i bruku, wykonanie leżaków kanalizacji deszczowej, sanitarnej i technologicznej, ścian, słupów i stropu piwnicy, a także klatek schodowych piwnicy wraz z szybem windowym)

2 I 2017 – otwarcie samodzielnego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku zlokalizowanego przy ul. Henryka Sienkiewicza 26; powierzenie dr. hab. Wojciechowi Śleszyńskiemu, prof. UwB zadania kierowania powołaną jednostką

Do góry