Dział Wystaw

Dział Wystaw prowadzi działalność w zakresie organizacji wystaw w Muzeum, jak i poza jego murami. Wystawom towarzyszą katalogi przygotowywane przez pracowników. Do zadań Działu Wystaw należy nie tylko odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni wystawy stałej i czasowej, ale także zapewnienie bezpieczeństwa eksponatom. Pracownicy Muzeum dbają także o zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów muzealnych i zgromadzonych informacji.

Dział Wystaw
ul. J.K.Branickiego 7
tel. +48 795 650 860 

Pracownicy:
Monika Szarejko – Kierownik
Magdalena Zięckowska-Tuchlińska
Piotr Popławski
Karolina Mosiej

 

Do góry