Dział Wystaw

Dział Wystaw prowadzi działalność w zakresie organizacji wystaw w Muzeum, jak i poza jego murami. Szczególną troską Działu jest przygotowanie wystawy w docelowej siedzibie Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej. Do zadań Działu Wystaw należy nie tylko odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni wystawy stałej i czasowych, ale także zapewnienie bezpieczeństwa prezentowanym eksponatom. Dział współpracuje z różnymi insytucjami w kraju i za granicą w zakresie udostępniania wystaw własnych i pozyskiwania aranżacji autorów z zewnątrz.

Dział Wystaw
ul. J.K.Branickiego 7
tel. +48 795 650 860 

Pracownicy:
Monika Szarejko – Kierownik
Magdalena Zięckowska-Tuchlińska
Piotr Popławski
Karolina Mosiej

 

Do góry