Dział Naukowy: Centrum Badań Naukowych Wschód

Celem prowadzonej w ramach Centrum Badań Naukowych Wschód działalności naukowej i popularnonaukowej jest odkrywanie i upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką zesłań, deportacji i losów Polaków na Sybirze oraz warunków życia społeczności polskiej na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej.

Dział Naukowy: Centrum Badań Naukowych Wschód
ul. J.K.Branickiego 7
tel. +48 795 650 885 

Pracownicy:
Marcin Zwolski - Kierownik

Do góry