Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów

Podstawowym zadaniem Muzeum Pamięci Sybiru jest gromadzenie i opieka nad zbiorami, m.in. poprzez prowadzenie dokumentacji poświadczającej stan posiadania z tytułu zakupu lub darowizny. Zabytki przechowywane w MPS są ewidencjonowane poprzez wpis w księdze inwentarzowej. Każdy przedmiot jest szczegółowo opisywany i fotografowany. W przypadku słabego stanu zachowania zabytku poddaje się go zabiegom konserwatorskim. W miarę możliwości zbiory Muzeum Pamięci Sybiru są udostępniane poprzez wystawy stałe i czasowe, a także różnego rodzaju publikacje.

Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów
Ul. J.K.Branickiego 7
Tel. +48 795 650 760

Pracownicy:

Bogusław Kosel – Kierownik

Anna Bielawska-Puchalska

Justyna Hanula

Do góry