Dyrektor

Dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB

Przebieg pracy zawodowej:
1996-1997 – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 8 w Białymstoku i Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
1997-2002 – asystent w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku
2002-2008 – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku
od 01.10.2008 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku

Zajmowane stanowiska:
2006-2008 – zastępca dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku
2008-2012 – dyrektor Instytutu Historii (od 2010 roku Instytutu Historii i Nauk Politycznych) Uniwersytetu w Białymstoku
od 01.10.2008 – kierownik Zakładu Stosunków Politycznych
2012-2016 – dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
od 01.09.2016 prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku

Dorobek naukowy:
Autor ponad 145 prac naukowych (w języku polskim i w językach obcych), z tego 8 monografii, 9 edycji źródłowych, 2 podręczniki akademickie oraz 12 redakcji monografii zbiorowych.

Do góry