Trwa rekrutacja na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych

Muzeum Pamięci Sybiru prowadzi rekrytację na stanowisko

Specjalisty ds. zamówień publicznych

OPIS STANOWISKA

Podstawowe obowiązki:
1) samodzielne wykonywanie czynności proceduralnych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych i wewnętrznych regulaminów;
2) przygotowywanie dokumentacji postępowania, min. sporządzanie projektów SIWZ, ogłoszeń, protokołów, korespondencji, sprawozdań;
3) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
4) przygotowywanie planów, sprawozdań, archiwizacja dokumentacji przetargowej.
5) organizacja podpisywania umów w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego,
6) rekomendowanie najkorzystniejszej oferty poprzez udział w pracach komisji przetargowych;
7) reprezentowanie zamawiającego w postępowaniach odwoławczych oraz w procedurze kontrolnej udzielonych zamówień;
8) monitorowanie realizacji planów zamówień publicznych;
9) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

WYMAGANIA

1) wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu prawa, administracji, zamówień publicznych,
2) minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego,
3) bardzo dobra organizacja pracy, sumienność i odpowiedzialność,
4) bardzo dobra znajomość pakietu Office (Word, Excel).

WARUNKI PRACY

1) wymiar czasu pracy: pełen etat;
2) zatrudnienie od 1 marca 2019 r.

OFERUJEMY 

1) ciekawą pracę w nowej i dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
2) praca w energicznym, ambitnym i młodym zespole;
3) stabilne zatrudnienie;
4) wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego;
5) możliwość rozwoju zawodowego.

WARUNKI APLIKOWANIA

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w terminie do 22 lutego 2019 r. na adres: sekretariat@sybir.bialystok.pl. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Do góry