Pracuj w Muzeum Pamięci Sybiru

Muzeum Pamięci Sybiru poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. obsługi technicznej budynku.  

Podstawowy zakres obowiązków:

 • obsługa, przegląd, konserwacja oraz wykonywanie drobnych napraw infrastruktury w celu zapewnienia utrzymania sprawności budynku,
 • usuwanie drobnych usterek w budynku,
 • dbanie o prawidłowe funkcjonowanie budynku,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej infrastruktury budynku,
 • utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i instalacji,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego.

 Dodatkowe:

 • kontrola pracy urządzeń w systemach BMS, CCTV, PPOŻ. oraz SAP,
 • nadzorowanie pracy firm zewnętrznych wykonujących usługi na terenie budynku,
 • podejmowanie i organizowanie interwencji awaryjnych i naprawczych w budynku,
 • opracowywanie zapytań ofertowych na prace dodatkowe.

 Wymagania:

 • wykształcenie techniczne średnie lub wyższe,
 • tworzenie raportów z inspekcji i raportów serwisowych związanych z pracami serwisowymi i dodatkowymi,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunki, schematy, instrukcje),
 • doskonała samoorganizacja,
 • rzetelność, sumienność oraz komunikatywność,
 • pomocne będzie doświadczenie na podobnym stanowisku.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres a.ejchler@sybir.bialystok.pl.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 26, 15-092 Białystok, NIP: 5423264915, REGON: 366215932
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@sybir.bialystok.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

Do góry