Pożegnanie Wincentego Dowojny

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Sybiraka

Wincentego Dowojny

wieloletniego Prezesa i współzałożyciela Klubu Pawłodarczyka
łączymy się w bólu z Rodziną i Przyjaciółmi z Klubu Pawłodarczyka

Dyrektor i Pracownicy Muzeum Pamięci Sybiru

Pogrzeb odbędzie się w dniu 8 lutego w Poznaniu.

Pożegnanie Prezesa Klubu Pawłodarczyka – Sybiraka - Wincentego Dowojny.

W tym roku w Rewalu odbędzie się już XX Zjazd Klubu Pawłodarczyka. Wiele razy uczestniczyły w nim, na zaproszenie Prezesa Wincentego Dowojny, pracownice Muzeum Pamięci Sybiru. Brały udział w zebraniach i spotkaniach Sybiraków. Do archiwum wspomnień nagrywały osobiste, niezwykle bolesne wspomnienia uczestników Zjazdu z pobytu na zesłaniu w Kazachstanie. Wzruszające rozmowy integrowały środowisko Sybiraków z pracownicami Muzeum Pamięci Sybiru.

Zjazdy Klubu Pawłodarczyka są czymś wyjątkowym. Stanowią żywą lekcję historii i panuje na nich atmosfera przyjaźni i życzliwości wśród Sybiraków i ich rodzin. W Rewalu spotykają się osoby, które doświadczyły w dzieciństwie podobnej tragedii zesłania. Zjazdy stanowią dowód pamięci o deportacji na Sybir. Pawłodarczycy pamiętają również o tych, którzy pozostali tam na zawsze i oddają im należny hołd. Prezes Wincenty Dowojna zawsze pomagał nam w naszych działaniach. Co roku brał udział w Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku, przywożąc ze sobą autokary młodzieży z Poznania. Zaprosił nas również na XX Zjazd Klubu Pawłodarczyka z zamiarem uroczystego przekazania Sztandaru Klubu Pawłodarczyka do Muzeum Pamięci Sybiru.                                              

Niestety, Wincenty Dowojna odszedł od nas w lutym 2018 r. Pozostawił nas w głębokim smutku, zawsze będziemy mu wdzięczni za pomoc i współpracę z Muzeum.

Do góry