79. rocznica pierwszej masowej deportacji przy Pomniku-Grobie Nieznanego Sybiraka

Noc 10 lutego 1940. Pamiętamy

Wieńcząc kilkudniowe uroczystości upamiętniające sowieckie, masowe deportacje Polaków w głąb ZSRS, wspólna delegacja członków Związku Sybiraków i Muzeum Pamięci Sybiru z dyrektorem dr. hab. Wojciechem Śleszyńskim na czele złożyła kwiaty przy Pomniku-Grobie Nieznanego Sybiraka w Białymstoku. Hołd tym, którzy na zawsze pozostali na „nieludzkiej ziemi” złożyli także: poseł Robert Tyszkiewicz, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, wiceprezydent Białegostoku Przemysław Tuchliński, przedstawiciele wojewody podlaskiego i służb mundurowych, a wśród nich leśnicy, którzy w czasie I deportacji z 10 lutego 1940 r. stanowili jedną z największych grup wywiezionych na Sybir.

Tadeusz Chwiedź, Prezes Okręgu Białystok Związku Sybiraków apelował w swoim wystąpieniu o zachowanie pamięci o cierpieniu Sybiraków, ponieważ stanowi ona jeden z fundamentów wolnej Polski. W obecności kapelanów wojskowych trzech wyznań i ks. Józefa Wiśniewskiego, proboszcza kościoła Ducha Świętego na terenie którego znajduje się pomnik, odmówiono Anioł Pański i modlitwę za zmarłych.

Do góry