Sybiracy czytają…

Bruno Schulz w Muzeum Pamięci Sybiru? Oczywiście. To jego opowiadanie „Mój ojciec wstępuje do strażaków” zostało przeczytane wspólnie przez Sybiraków, wykładowców i studentów białostockiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Wydział Sztuki Lalkarskiej) oraz aktorów Białostockiego Teatru Lalek.

W świat wyobraźni autora „Sklepów cynamonowych” wprowadziła dr Barbara Olech. W gościnnych wnętrzach Teatru Szkolnego Akademii Teatralnej czytający wprowadzili słuchaczy w labirynt mitów i symboli wyłaniających się z opowiadania pisarza. Zwykłość przyoblekła się w niezwykłość. Wszyscy daliśmy się ponieść magii języka Schulza i wykreowanego przez niego świata.

Dziękujemy wszystkim czytającym, zaprzyjaźnionym instytucjom oraz uczniom VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku oraz VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego Białystok, którzy dali się zaprosić na tę niezwykłą literacką podróż.

Do góry