Noc 10 lutego 1940. Pamiętamy - 78. rocznica pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS

I w tajgach, w pustkowiu, wśród mrozu, ciosali swoje przetrwanie,
By pamięć ponieść o sobie i o tych co nie przetrwali.

Ks. Łukasz Krzanowski MS - Syberyjskie Anioły

10 lutego minęła kolejna rocznica pierwszej masowej wywózki obywateli polskich ze wschodnich ziem II Rzeczypospolitej w głąb Związku Sowieckiego. Pamiętnej nocy wywieziono ponad 140 tys. osób, głównie rodzin leśników i osadników wojskowych. Muzeum Pamięci Sybiru upamiętniło te wydarzenia, organizując trzydniowe uroczystości w Białymstoku i Białowieży przy honorowym patronacie Związku Sybiraków, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i Podlaskiego Kuratorium Oświaty.

8 lutego 2018 r. w Archidiecezjalnym Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym białostoczanie, Sybiracy, leśnicy i przedstawiciele białostockich instytucji oddali hołd pamięci wywiezionych. Uroczystości uświetnił występ Chóru Leśników Puszczy Białowieskiej. Hymn Sybiraków odśpiewany przez nich przy wtórze pełnej sali uczestników wprowadził w tematykę spotkania. Kontekst historyczny wydarzeń ze szczególnym naciskiem na los deportowanych dzieci zarysował Tadeusz Chwiedź, prezes białostockiego Związku Sybiraków. Było to swoiste wprowadzenie do projekcji filmu w reżyserii Józefa Gębskiego „Dzieci tułacze” – dokumentu poświęconego losowi najmłodszych deportowanych. Bohaterowie filmu – już jako dorośli przywoływali swoje wspomnienia i mówili o traumatycznych doświadczeniach na Sybirze. Dopełnieniem projekcji była rozmowa z reżyserem, układająca się w emocjonujący dialog białostockich Sybiraków, którzy na zesłaniu znaleźli się jako dzieci, i twórcy, opowiadającego o warsztacie filmowym, genezie filmu i swoich spotkań z „tułaczymi dziećmi”, które poznał w Stanach Zjednoczonych.

Czwartkowe spotkanie stało się również doskonałą okazją do podsumowania konkursu literackiego, rozstrzygniętego na koniec 2017 roku - „Historia jednej fotografii”. Na konkurs wpłynęło 50 prac z Polski, Litwy i Białorusi. Jury postanowiło nagrodzić 13 prac, przyznając 3 równorzędne nagrody i 10 wyróżnień. Nagrodzone prace zostały opublikowane, a uroczystość upamiętnienia rocznicy deportacji stała się idealnym miejscem, żeby tę publikację zaprezentować zebranym i przy nich wręczyć nagrody dla nagrodzonych i wyróżnionych uczestników. Wszystkich z pewnością wzruszył moment wręczania nagród, kiedy obok dorosłych laureatów konkursu stanęły dwunastoletnie dzieci, które opisały z ogromnym pietyzmem i emocjami losy swoich dziadków. Ta dwupokoleniowość uczestników pokazała wszystkim, że potrzeba poznania historii swojej rodziny jest ponadczasowa, a Muzeum Pamięci Sybiru ma swoich ambasadorów pamięci nie tylko w świadkach historii, ale i w najmłodszym pokoleniu.

Publikacja jest dostępna również w wersji elektronicznej w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej jak i do pobrania z naszej strony poniżej.

Nagrody w konkursie ufundowały: Muzeum Pamięci Sybiru, Podlaskie Kuratorium Oświaty i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Patronat medialny sprawowały: Polskie Radio Białystok oraz TVP Białystok

Dziękujemy wszystkim instytucjom, dzięki którym rocznica 78. deportacji mogła być obchodzona tak uroczyście i godnie.

Dokumenty do pobrania

Historia jednej fotografii.pdf

rozmiar: 11.54 MB PDF pobierz
Do góry