Panel dyskusyjny „Więzienna codzienność w sowieckich systemach obozowych”

6 listopada (poniedziałek), godzina 11:00, audytorium Książnicy Podlaskiej przy ul. Skłodowskiej 14A w Białymstoku.

Na terenach zajmowanych przez Armię Czerwoną w 1944 r. władze sowieckie natychmiast uruchamiały mechanizmy represji. W celu zdobycia i ugruntowania swojej pozycji komuniści budowali atmosferę terroru, w której istotną rolę odegrały więzienia i obozy. Stały się one podobnie ja w latach 1939-1941 jednym z głównym symboli sowietyzacji w Polsce.

Obozy NKWD w Polsce prowadziły zbrodniczą działalność w latach 1944–1945. Tysiące osób zsyłanych było do syberyjskich łagrów. Ich los poznajemy głównie dzięki relacjom tych, którzy powrócili i przekazali swe wspomnienia.

Prowadzenie badań dotyczących sowieckiego systemu represji to jedno z kluczowych zadań, stojących przed historykami. Muzeum Pamięci Sybiru zadanie to ma wpisane w misję swojej działalności. Jedynie współpraca i otwarty dialog z naszymi rosyjskimi partnerami przybliżą nas do prawdy.  Zapraszamy na panel dyskusyjny pod tytułem „Więzienna codzienność w sowieckich systemach obozowych”, w którym obok historyków polskich będą uczestniczyć także badacze z Rosji. Celem spotkania jest prezentacja najnowszych ustaleń naukowych w tej trudnej i bolesnej tematyce.

Panel dyskusyjny jest częścią konferencji naukowej „Zwycięzcy i zwyciężeni – więźniowie obozów sowieckich”.

Współorganizatorzy:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim - Wydział Filologiczno-Historyczny, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Dokumenty do pobrania

zaproszenie i program.pdf

rozmiar: 2.59 MB PDF pobierz
Do góry