Noc Muzeów w Muzeum Pamięci Sybiru

W ramach realizacji imprezy Muzeum Pamięci Sybiru przewiduje dn. 19.05.2018 r.

  • godz. 15.00 -16.30 – Rynek Kościuszki (plac przed Archiwum Państwowym w Białymstoku)  happening artystyczny skierowany do dzieci – wysypywanie portretów 2 braci – Józefa i Bronisława Piłsudskich (malowanie piaskiem barwionym na płóciennych nadrukach).
  • godz. 17.00 – Rynek Kościuszki (plac przed Archiwum Państwowym w Białymstoku) otwarcie wystawy plenerowej „Z zesłania na wyżyny nauki. Polscy badacze Syberii” poświęconej Bronisławowi Piłsudskiemu i innym polskim badaczom XIX wieku, zesłanym na Syberię.
  • godz. 18.00-24.00 – Centrum Edukacyjno-Wystawiennicze, ul. Sienkiewicza 26 – Zwiedzanie z przewodnikiem wystaw stałych, kultury Ajnów i Buriatów, pokaz fonografu i pieśni ajneńskich, warsztaty gry na drumli, malowanie ajneńskich tatuaży i wykonywanie przypinek inspirowanych kulturą ludów Syberii oraz quiz historyczny z nagrodami.

W wystawie nacisk położony zostanie na sylwetkę Bronisława Piłsudskiego oraz Wacława Sieroszewskiego, zesłańca, który w 1918r. jako przywódca Stronnictwa Niezawisłości Narodowej został ministrem informacji i propagandy w Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej w Lublinie. Wystawa popularyzuje zbiory MPS – portrety XIX-wiecznych badaczy ludów Syberii, fauny i flory przekazane Muzeum przez Paulinę Kopestyńską. Oprowadzanie przewodnika po wystawie przewidziane jest w grupach o godz. 20.00, 21.00, 22.00. Podczas Nocy Muzeów 19.05.2018 w trakcie zwiedzania wystawy planowane jest rozdawanie materiałów promujących działalność Muzeum Pamięci Sybiru.

Wystawa prezentowana będzie w terminie 19 maja – 19 czerwca 2018 r.

Paulina Kopestyńska, autorka obrazów, jest honorowym członkiem Związku Artystów Jakucji, a zarazem członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Łączy polskie i jakuckie środowisko artystów. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród, zwłaszcza we Włoszech. Prowadzi autorskie warsztaty malarskie w Polsce i za granicą. W roku 2000 wyjechała do Włoch, gdzie mieszkała przez parę lat, malując i prowadząc warsztaty dla dzieci i dorosłych. To tam powstały portrety badaczy Syberii, które dziś znajdują się w zbiorach Muzeum Pamięci Sybiru. Na jej obrazach widnieją portrety Bronisława Piłsudskiego, Aleksandra Czekanowskiego, Jana Czerskiego, Benedykta Nałęcz-Dybowskiego, Ewy Felińskiej, Wiktora Godlewskiego, Sergiusza Jastrzębskiego, Józefa Kalinowskiego (późniejszego św. brata Rafała), Józefa Kowalewskiego, Edwarda Piekarskiego, Wacława Sieroszewskiego, Juliana Talko-Hryncewicza, Mikołaja Witaszewskiego i Leona Barszczewskiego. Pomysł przywołania sylwetek badaczy powstał w Jakucku w 1999 roku podczas konferencji naukowej poświęconej m.in. Wacławowi Sieroszewskiemu i Edwardowi Piekarskiemu, w której uczestniczyła artystka.

Paulina Kopestyńska to artystka, której pasją jest portret psychologiczny. W swoich pracach stara się pokazać duszę portretowanej osoby, jej świat wewnętrzny. Wizerunki portretowanych przez nią badaczy syberyjskich są powszechnie znane, bardzo często Kopestyńska posiłkuje się zdjęciami, artystycznie je aranżując. To, co wyróżnia jej dzieło, znajduje się na drugim planie obrazu. Malarka ogromną wagę przywiązuje do tła, które jest wyrazistym kontekstem dokonań portretowanych bohaterów. To, co dzieje się „za plecami” postaci staje się kluczem do zrozumienia ich szczególnej roli w odkrywaniu Syberii.

Informacji udziela: Anna Kietlińska, Kierownik Działu Edukacji i Promocji, tel. +48 795 650 819, e-mail: a.kietlinska@sybir.bialystok.pl, edukacja@sybir.bialystok.pl 

Dokumenty do pobrania

Plakat Noc Muzeów.jpg

rozmiar: 1.65 MB JPG pobierz

Portret Bronisława Piłsudskiego.jpg

rozmiar: 1.43 MB JPG pobierz
Do góry