Magazyn Muzeum Pamięci Sybiru "Sybir" - konferencja prasowa

Pod koniec 2017 roku ukazał się pierwszy numer magazynu Muzeum Pamięci Sybiru "Sybir"!

Jednym z zadań postawionych przed Muzeum Pamięci Sybiru jest upowszechnianie wiedzy związanej z losami obywateli polskich zesłanych i deportowanych na Sybir, osadnictwa Polaków w Rosji i Związku Sowieckim oraz dziejów dawnych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej. Muzeum realizuje tę misję poprzez media tradycyjne, elektroniczne i społecznościowe, publikacje, jak też wychodząc do społeczeństwa z różnymi inicjatywami – wystawami, spotkaniami, akcjami edukacyjnymi, czy happeningami. Kolejną z dróg, jakimi chcemy dotrzeć z naszymi informacjami do możliwie największej liczby odbiorców, jest niniejszy magazyn, na którego życzliwe przyjęcie z nadzieją oczekujemy. Chcemy w nim dzielić się z Państwem wiedzą historyczną, zapraszać do współpracy i odwiedzin, informować o kolejnych etapach budowy głównej siedziby Muzeum, a także chwalić się tym, co udało nam się zrobić.

W trzech pierwszych numerach naszego magazynu będziemy się starali przedstawić Czytelnikom jak rozumiemy każde z trzech słów tworzących nazwę: Muzeum Pamięci Sybiru. Jako pierwsze postanowiliśmy przybliżyć słowo „Pamięć”. Jednym bowiem z kluczowych priorytetów działalności Muzeum jest zachowanie pamięci o polskim doświadczeniu Sybiru i przekazanie jej następnym pokoleniom.

Nie mogliśmy w tym numerze zapomnieć o tzw. operacji polskiej, której osiemdziesiąta rocznica stała się znakomitą okazją do upowszechnienia wiadomości o tej, zapomnianej do niedawna zbrodni. Cieszymy się, że udało nam się przeprowadzić wywiad z prof. Mikołajem Iwanowem, bez którego pracy nasza wiedza o tej tragedii byłaby nieporównywalnie mniejsza. „Operacja polska” była też jednym z tematów wystaw przygotowanych i prezentowanych w mijającym roku przez Muzeum Pamięci Sybiru.

Zaprezentowane teksty i eseje historyczne dotykają wielu ważnych tematów, ale ich zawartość może też zaskoczyć. Opowieść o Kolei Krugobajkalskiej na przykład, to nie tylko historia tej monumentalnej inwestycji, ale też uwagi na temat jej obecnego, drugiego „życia”, a nawet zachęta do niezwykłej podróży. Magazyn nasz uzupełniają informacje o wydarzeniach edukacyjnych, których bogaty repertuar przedstawiamy wciąż Białostocczanom i nie tylko. Warto jak najszerzej uczyć i informować o tej trudnej, a zarazem fascynującej historii, jakiej symbolem może być Ignacy Ceyzik, genialny i kontrowersyjny Sybirak – artysta i fałszerz w jednej osobie.

Życząc owocnej lektury prosimy o kontakt i opinie. Ciekawi jesteśmy Państwa reakcji i uwag. Razem twórzmy zarówno Muzeum, jak i magazyn „Sybir”.

Konferencja prasowa poświęcona magazynowi Muzeum Pamięci Sybiru „Sybir” odbędzie się 8 stycznia 2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Henryka Sienkiewicza 26. 
Informacji udziela: Marcin Zwolski, tel. 795 650 885, e-mail: m.zwolski@sybir.bialystok.pl

Do góry