Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRS 1917-1988 - panel dyskusyjny

13 grudnia 2017 r. godz. 15.00

Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Henryka Sienkiewicza 26

 Serdecznie zapraszamy do Muzeum na panel dyskusyjny Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRS 1917-1988.

 O losach księży katolickich, pełniących swą misję w czasach sowieckich już 13 grudnia 2017 r. w Muzeum Pamięci Sybiru opowiedzą wybitni znawcy tematyki: ks. prof. Roman Dzwonkowski oraz ks. prof. Tadeusz Krahel.

Ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski urodził się 30 listopada 1930 r. w Dzwonku (pow. ostrołęcki). W 1945 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i rozpoczął nowicjat w Ołtarzewie. Z wykształcenia jest socjologiem, z tytułem profesora nauk społecznych. Specjalizuje się w historii Kościoła Katolickiego z ZSRR. Jest prekursorem badań tematyki duchowieństwa na dawnych Kresach Wschodnich i II RP.

Ks. prof. Tadeusz Krahel urodził się 24 września 1937 r. w Zwierzyńcu Wielkim (pow. sokólski). Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 r. Po studiach doktoranckich w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał stopień doktora w zakresie historii Kościoła. Znawca dziejów archidiecezji wileńskiej, historii polskich parafii oraz losów polskich księży i zakonników na Kresach.

Sowieccy decydenci od początku istnienia ZSRS przystąpili do agresywnej działalności antywyznaniowej. Ich celem było wyrugowanie wiary z życia wszystkich mieszkańców imperium sowieckiego. Szczególnego rodzaju represje dotknęły osoby duchowne, które traktowano jako najgroźniejszych przeciwników systemu. Wbrew usiłowaniom władzy komunistycznej wiara trwała i rodziły się powołania kapłańskie.

Nasi paneliści podzielą się ustaleniami naukowymi i odpowiedzą na pytania publiczności. Zachęcamy do udziału w dyskusji.

Informacji udziela: Monika Szarejko, tel. 795 650 811, e-mail: m.szarejko@sybir.bialystok.pl

Dokumenty do pobrania

plakat.jpg

rozmiar: 1.19 MB JPG pobierz
Do góry