„Mój Bóg był cierpliwy…”

Wystawa czasowa Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Henryka Sienkiewicza 26 w Białymstoku

13 grudnia 2017 r. – 14 stycznia 2018 r.

 

Wystawa jest próbą refleksji nad rolą religii w życiu zesłanych. Medaliki, krzyżyki, różaniec, obrazki świętych to przykłady dewocjonaliów, jakie będzie można podziwiać na ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru. Cześć z nich została zabrana z rodzinnego domu i służyła pielęgnowaniu wiary podczas zesłania. Kolejną grupę stanowią przedmioty wykonane w trakcie pobytu na Sybirze. Oryginalną grupę eksponatów stanowią przewodniki, wydawnictwa oraz fotografie z miejsc świętych. Nabywali je zwykle żołnierze Polskich Sił Zbrojnych podczas wędrówki przez Bliski i Środkowy Wschód, Afrykę i Włochy. Wystawa to także okazja obejrzenia zgromadzonych dotychczas przez Muzeum zbiorów o tematyce dewocyjnej. Wśród z nich na szczególną uwagę zasługuje Imiennik (Pomiannik) czyli książeczka wykorzystywana przez wyznawców prawosławia do odnotowywania imion żyjących i zmarłych osób, wspominanych podczas liturgii. Wraz z ewakuowanymi z Armią gen. Władysława Andersa zesłańcami wędrowały ich wierzenia i zwyczaje. Imiennik wydrukowany został w Nairobi, w 1944 roku. Należał on do rodziny Auchimowiczów deportowanych z Podlasia w 1940 roku.

Symbolom sakralnym oraz aktom kultu religijnego w funkcjonowaniu społecznym można przyjrzeć się poprzez fotografie archiwalne ze zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru. Wybrane zdjęcia dewocjonaliów, osób wierzących (świeckich i duchownych), obrzędów religijnych i uroczystości kościelnych stanowią tło dla prezentowanych przedmiotów.

Tytuł wystawy zaczerpnięto natomiast z niematerialnego dziedzictwa Sybiru – relacji Leokadii Orlickiej (w zbiorach Muzeum Pamięci Sybiru). Jej rodzinę aresztowano 20 czerwca 1941 roku. O świcie do ich domu weszli rosyjscy żołnierze i jeden cywil, przy okazji bezczeszcząc znajdujące się w nim obiekty kultu religijnego. Przed wyjściem matka kazała nam klęknąć i głośno zaczęła odmawiać „Pod twoją obronę…”. Potem zdjęła ze ściany krucyfiks i podała nam do pocałowania. Cywil wyrwał go matce z rąk, z rozmachem przełamał go na kolanie i rzucił na podłogę. Czekałem na cud, że za taką profanację spotka go natychmiast kara Boża, ale widocznie mój Bóg był cierpliwy… – wspominała po latach pani Leokadia. Jej słowa („Mój Bóg był cierpliwy…”) stały się mottem wystawy, gdyż stanowią esencję relacji Sybiraków względem Boga, przedmiotów kultu religijnego, okrutnego losu i ludzi, którzy im go zgotowali.

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Pamięci Sybiru.

Autorzy wystawy: Piotr Popławski, Monika Szarejko, Magdalena Zięckowska-Tuchlińska

Kurator wystawy: Piotr Popławski, tel. 795 650 860, e-mail: p.poplawski@sybir.bialystok.pl

Dokumenty do pobrania

babuszka z kazachstanu.jpg

rozmiar: 4.03 MB JPG pobierz

jerozolima.jpg

rozmiar: 1.42 MB JPG pobierz

obrazek.jpg

rozmiar: 469.76 KB JPG pobierz

tytul prezentacja.jpg

rozmiar: 1.58 MB JPG pobierz
Do góry