Prezydent Miasta Białegostoku wręczył klucze do nowej siedziby Muzeum Pamięci Sybiru

Tadeusz Truskolaski, prezydent Miasta Białegostoku przekazał Wojciechowi Śleszyńskiemu, dyrektorowi Muzeum Pamięci Sybiru klucze do nowego gmachu Muzeum. Oficjalne przekazanie odbyło się w budynku przy ul. Węglowej 1 w Białymstoku.

Zakończenie prac budowlanych

Inwestycja została zrealizowana w niecałe 18 miesięcy, na miesiąc przed planowanym terminem. Jej wykonawca – firma Budimex – przebudowała istniejący przy ul. Węglowej magazyn (o powierzchni ok. 3,1 tys. m2) na potrzeby ekspozycji. Wybudowała także nową część (o powierzchni prawie 2,4 tys. m2) na potrzeby zaplecza techniczno-administracyjnego. Firma zadbała również o zagospodarowanie terenu wokół Muzeum i budowę parkingów. Koszt tego etapu inwestycji to ponad 37,5 mln zł.

– Z satysfakcją i dumą przekazuję dziś klucze do nowej siedziby muzeum. Przed nami ostatni etap przed otwarciem placówki – budowa wystawy. Już niedługo mieszkańcy i turyści będą mogli odwiedzić to miejsce i poznać historię Polaków deportowanych w głąb Rosji – powiedział  Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Za projekt nowej siedziby Muzeum Pamięci Sybiru odpowiada pracownia „Arkon” Jana Kabaca. Odbiory nowego gmachu Muzeum Pamięci Sybiru rozpoczęły się już w połowie listopada. Kolejnym etapem jest budowa wystawy stałej.

Budowa wystawy stałej

Tą częścią inwestycji zajmie się firma Deko-Bau spółka z o. o, która w oparciu o projekt Tempora S.A zbuduje wystawę stałą i dostarczy wyposażenie. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.

Nad przygotowaniem merytorycznej warstwy wystawy od kilku miesięcy pracuje szereg specjalistów, pracowników Muzeum. Wystawa stała połączy chronologię z opowieścią tematyczną. Treści przedstawiające historię deportacji Polaków na Sybir wypełnią blisko 2000 m kw. ekspozycji. Podzielono je na trzy segmenty tematyczne, z wyraźnym wyeksponowaniem lat 1939-1945. W każdym dziale zostanie opowiedziana osobna historia, wkomponowana w indywidualne ramy czasowe. Wszystkie opowieści zbudują razem wielką historię mówiącą o losach ludzi, którym przyszło żyć na Sybirze. Architektura budynku skłania do podzielenia wizyty w Muzeum na dwa główne tematy: podróż oraz życie na zesłaniu.

– Białystok otrzymał dziś jeden z ładniejszych budynków w mieście. Przed nami budowa jego serca – wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru, nad przygotowaniem której intensywnie pracujemy. Stworzymy tu przestrzeń pamięci, będziemy snuć opowieść o polskich rodzinach żyjących w bardzo trudnych warunkach, z dala od ojczyzny – dodał Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru.

Prace nad budową wystawy stałej zakończą się w 2021 roku. Planowany całkowity koszt tego etapu to 10 947 753,47 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich. który wynosi 6 783 630,07 zł.

Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany jest w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fot. Karolina Mosiej-Zambrano

 

 

Do góry