Ogłoszenie o zamówieniu pt. "Dostawa wyposażenia i realizacji wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru".

Instalacje artystyczne, modele, ekspozytory, gabloty, zabudowy ekspozycyjne, sprzęt i urządzenia AV oraz IT, kontent multimedialny (w tym słuchowiska, animacje, prezentacje i filmy) - to elementy, które mają stanowić szkielet wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru
przy ul. Węglowej w Białymstoku.

Koncepcja aranżacyjna została przygotowana przez firmę TEMPORA S.A., która będzie pełnić nadzór autorski nad realizacją wystawy. Celem ekspozycji jest ukazanie historii ludzi, którym przyszło żyć na Syberii i w Kazachstanie. 
Zapraszamy do zainteresowania się naszym przedsięwzięciem https://bit.ly/2zx0Oo2

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu: „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia 
na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany jest w ramach działania Ochrona dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do góry