Uchwała w sprawie nadania statutu Muzeum Pamięci Sybiru i Statut, Nr uchwały XXVII/441/16:

www.bip.bialystok.pl


Do góry